Chính quyền Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý để duy trì lệnh cấm nhập cảnh và hiện chưa thành công.


Việt Chung